i

 

Hårdmetall komponenter

När det gäller framställda komponenter i Volfram, Molybden, Tantal, Niob och Rehnium  samarbetar Scandinavian Link Components med SXMintec.

Genom SXMintec kan vi erbjuda våra kunder eldfasta, hårdmetall komponenter och pulver, som ett alternativ till dagens befintliga leverantörer. Vi erbjuder våra tjänster till företag som jobbar med Aerospace, kemiska, försvar, glassmätning, medicin, HIP mm.

De högeffektiva eldfasta materialen har enastående egenskaper som kan ge lösningar till många olika applikationer. För mer information om materialens egenskaper se; www.sxmintec.com/products/

Några sektorer som kan dra fördel av dessa material är;

Scandinavian Link Components AB, Ruriksplan 3, SE 753 34 Uppsala, Sweden

Tel: +46 - (0)70 - 735 2755 / 6

Kontakta oss

Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Tungsten Molybdenum Tantalum Niobium Titan Volfram Molybden Tantal Niob Volfram Wolfram hårdametaller Wolfram hårdametaller Wolfram hårdametaller

prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper  prototyper protptyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper
prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper prototyper